Bóng đèn cho kính hiển vi – Bóng halogen Osram 64602 12 V 50W GY6.35