Bóng đèn cho kính hiển vi – Bóng halogen Osram 64265 HLX 30W 6V