Bóng đèn cho kính hiển vi – Bóng halogen Osram 64260 12 V 30W PG 22