Bóng đèn cho kính hiển vi – Bóng halogen Osram 64251 6V 20W PG 22