Bóng đèn cho kính hiển vi – Bóng halogen Osram 64222 6V 10W PG22