Bóng đèn thu hút côn trùng Actinic BL TL MINI 15W/09 /10X25CC