Bóng đèn thu hút côn trùng Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25