Bóng đèn thu hút côn trùng Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25