Bóng đèn thu hút côn trùng Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC