Bóng đèn thu hút côn trùng Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC