Bóng đèn thu hút côn trùng  Actinic BL TL 4W/10 1FM/10X25CC