Bóng đèn thu hút côn trùng Actinic BL TL 40W/10 SLV/25